• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 606328751-606328755

PROTOCOL D'ACTUACIÓ AL CENTRE

 

 

PROTOCOL PREVENCIÓ COVID-19

 

A OBRADOR DE MÚSICS

     

      L’US DE LA MASCARETA ÉS OBLIGATORI PER ACCEDIR AL CENTRE A PARTIR DE 6 ANYS

 

 

 

       SI ES TÉ FEBRE, MAL DE CAP O QUALQUE SINTOMATOLOGIA RELACIONADA AMB LA COVID-19, ES PREGA NO ASSISTIR A LES CLASSES PRESENCIALS I AVISAR AMB ANTELACIÓ AL CENTRE I AL PROFESSOR/A PER FER LES CLASSES ON-LINE AL SEU HORARI HABITUAL I PREVENIR POSSIBLES CONTAGIS.

 

 

 

 A l’aula de Llenguatge Musical utilitzem mampares individuals de metacrilat a cada pupitre, tot i això és obligatori l'ús de les mascaretes.

 

 A cada canvi de classe s’ aplicaran tractaments desinfectants a l’aula amb el nebulitzador i neteja de superfícies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Accés al centre

 

1)     L’accés al centre es farà per l’entrada de la plaça de l’estació.

 

2)     A l’entrada hi haurà disponible desinfectant (àcid hipoclorós) i una estora habilitada per fer les sabates netes  abans d’entrar al pati central i  també hidrogel desinfectant  per a les mans, és obligatori fer-ne ús abans d'entrar a les aules o al centre.

 

3)     A l’entrada del centre i pot haver un aforament màxim de 4 persones assegudes (preferiblement alumnes que esperin ser recollits). La resta  de persones o acompanyants, han de quedar fora de les instal·lacions

 

 

 

Accés a les aules

 

  1)     Els alumnes han d’esperar el seu torn a les senyalitzacions que trobareu al pati. No poden entrar a l’aula mentre el professor/a i l’alumne anterior són dedins fent classe.

 

 2)     El professor/a és l’encarregat d’obrir i tancar les portes de l’aula, no es podrà accedir a l’aula fins que els professor hagi difuminat l’àcid hipoclorós i netejat el teclat, instruments 

      de percussió o les taules, amb desinfectant, en cas de ser necessari.

 

 3)     Els pares o tutors, no poden quedar dins el pati del centre més de 5 minuts, temps més que suficient per recollir als seus fills i sortir del centre.

 

 4)     Els pares que hagin d’accedir al centre per temes administratius, han d’esperar al llocs senyalitzats davant d’administració per tal efecte.

 

 5)     Les aules no tenen papereres, heu de tirar les coses a les papereres habilitades al pati interior, que tenen tapa i s’accionen amb el peu.

 

 6)     Als alumnes que portin el seu propi instrument, no us recomanem que ningú més el manipuli, no l’han de deixar a altres alumnes, et... En cas de que els mestres ho hagi de manipular, sempre han d’aplicar prèvia i posteriorment l'hidrogel, que també estirà disponible a dins les aules.

 

 

 

     7)    El material com llapis, bolígrafs, maquinetes de fer punta etc ha de ser d’ús personal, el centre no els tindrà disponibles per motius d’higiene.

 

 

 

 Sortida del centre i comportament dins el pati

 

 

 

 1)     A l’hora de sortir del centre us podeu aplicar hidrogel a les mans.

 

 2)     Mireu de trobar el moment adequat per sortir del centre,  per tal de no fer una gran acumulació de gent a l’entrada/sortida, respectant entrades i sortides de la gent

 

 3)  Quan acompanyeu o recolliu als vostres fill/es de les aules, no quedeu parlant amb altres pares o altre gent a l’interior del centre, es prega que per motius de seguretat sortiu a  

    l’exterior per realitzar aquestes accions.

 

 

4)     Si heu d’estar per qualque motiu dins el pati del centre durant un moment, heu de mantenir les distàncies de seguretat amb la resta de persones.

 

 

 

 

 

 

PREVISIÓ DEL CENTRE PER UN POSSIBLE CONFINAMENT

 

 

 

 En cas de confinament, les classes de tots els alumnes passarien a fer-se on-line mitjançant la plataforma de Google meet.

 

 

 

És per aquest motiu, tots els pares, heu de proporcionar una adreça electrònica operativa, amb la qual es pugui posar en marxa el dispositiu digital del centre.

 

-         Les classes es farien a l’horari habitual que ja es tenia acordat per les classes presencials.

 

 

 

-         El tractament administratiu o de preus de la classe seria el mateix que si fos presencial.

 

 

 

Per qualsevol incidència relacionada amb les classes on-line haureu de contactar amb la direcció del centre, per tal de resoldre els problemes que pugui haver.  

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ( 606328751-606328755)

 

És important, que els alumnes tinguin els materials del centre per realitzar les classes del curs al qual s’han matriculat,  tant on-line com presencial. En el cas de les presencials, no es faran fotocopies del material.